ـــ كر مك عبد لله ا ما م ٫بن شيخ فكن كر مك

20141010_124223

 

و ء ،  ــ كر مك  ابر هيم  ، ابن  شيخ،  فكن ك 

kara3 

  ــ كر مك  ابر هيم  ، ابن  شيخ،  فكن كرمك 

 ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م  

  I14041 1 Cambidion   2016                      Image 015-copie-1  II   Micah-macouqui esthon 2016

 

 W         S          B         T      G         L      M             S       B        T       G        L        M        W

  1        2         3          4          5         6     7           1        2        3        4        5        6        7   

  8        9         10       11        12      13    14          8        9        10      11     12       13      14

  15     16       17       18        19       20    21          15      16      17      18     19       20      21

  22     23       24       25        26       27    28          22      23      24      25      26      27      28

  29                                                                         29      30

 

Image 001

 

 

 

III/ Micah 2016        IV  Image-024-copie-1.jpgDomguihi-Macouhon  2016

 

 T          G       L           M      W            S      B                L         M         W       S-        B        T        G

  1         2          3         4        5            6      7              1        2        3         4        5          6         7

  8         9          10        11    12        13     14               8        9        10      11      12       13      14

  15      16        17       18      19        20     21              15       16     17      18      19        20      21

  22      23        24       25      26        27     28              22       23      24      25      26       27       28

  29     30                                                                              29     30   

  V/14041Domba-fuifuho2016                             VI 58 carte CI[1]/Domguihi2016     

 

M         W        S        B        T         G        L                 S       B         T          G       L      M       W      

  1         2        3         4       5           6       7               1        2      3          4         5       6        7

  8         9        10      11     12         13     14               8        9      10       11      12     13       14

  15       16     17       18     19        20     21               15      16    17       18      19     20         21

  22       23     24      25     26         27     28               22      23    24       25       26    27         28

  29       30                                                                  29     

  VII  /14041Domguih-Lbas 2016                          VIIINouvelle image021/Naigai-calo 2016                                   

 

 B        T         G         L       M          W        S             G         L          M       W         S        B        T             

  1        2           3         4       5          6       7              1        2         3         4           5       6        7

  8        9          10      11      12       13      14             8        9        10        11       12      13       14

  15     16         17      18      19       20       21           15      16       17        18       19      20       21

  22     23         24       25      26      27       28           22      23        24       25       26      27       28

  29      30                                                                 29      30   Naigai-calo  2017

  IX 14041 Domas 2016                              X Nouvelle image034/jumainin-Macouhon 2016    

 

 M       W       S         B       T        G        M              S        B        T       G        L       M       W 

  1        2        3        4        5        6       7               1       2        3       4       5        6        7        

  8         9        10      11      12      13    14              8      9       10     11      12      13      14

  15       16       17      18      19     20    21             15      16     17    18        19      20      21

  22       23       24      25       26    27     28            22      23     24      25       26      27      28

  29       30  DOMBAS-CALO                                     29

  

 XI14041 Jumainin2017                                    XIINouvelle image033X/ Cammidion -macouhon   2017    

  B        T        G        L        M       W       S                    T       G          L         M        W        S          B   

 1        2        3         4       5        6        7                    1        2          3         4        5        6         7

 8       9       10       11      12      13       14                  8         9         10       11      12      13       14

 15     16     17        18      19      20      21                 15       16       17       18      19       20      21

 22     23     24       25       26     27      28                  22      23       24        25      26       27      28

 29     30  &nbs                                                          29

 http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l

La règles du jeux les noms   des jour et la semaine est simples .

Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre

semenes  au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad

vaquanses ,

B    T    G    L    M    W    S

T                                     B

G                                     T

L                S                   G    

M                                     L 

W                                    M 

S     B    T    G    L    M    w

ـ و عينة  ا سر الكمل بى نظر ة

 ibrahima-iya75

Posté par IWAI à 14:28 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

Commentaires sur ـــ كر مك عبد لله ا ما م ٫بن شيخ فكن كر مك

Poster un commentaire