16 octobre 2019

علم W.J.L.

  ّـ بو ء ، تعئ ، ز هثعى ،لا و ، مى س ؛ و ظعى ، سو ي  ـ علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن W.J.L.fondaFon 2019 K.ibrahima كر مكبُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي LES 50 MARCHES A MONTE L'ar de trionf, don chaquin de nous les 5 ont acomplis la photo si de sui a étée prise A la sortie l'acdetrionf, avec les responssables charger deshttp://www.khimk07.com   FETE DU MAÏS . Fête d'arachide avent . et les évenment de nos basein ,Rivieur , et forails,  l'arachide dans son étape... [Lire la suite]
Posté par IWAI à 17:37 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

25 octobre 2019

NIYA;arnifuho

NIYA ; NiFUHO    lhommes anssien    du vieux monde     Qui apparet au momant ou  les catogori des ators s elargis , Don les saisons de la pluier devin cinonimes de rechofemant ,Offisiales sation des vitimes des reglemant décont Hommes nique ,  donc son  acrotement  prousur sont tragetoirs indefini , Nquis hommes  بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي I 1 Cambidion 2019    IIMicah-macouhon 2019 V   ... [Lire la suite]
Posté par IWAI à 20:57 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
10 octobre 2019

NIYA:NIFUHO

NIYA ; NFUHO    lhommes anssien    du vieux monde     Qui apparet au momant ou  les catogori des ators s elargis , Don les saisons de la pluier devin cinonimes de rechofemant ,Offisiales sation des vitimes des reglemant décont Hommes nique ,  donc son  acrotement  prousur sont tragetoirs indefini , Nquis hommes 
Posté par IWAI à 17:46 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :