ـــ كر مك عبد لله ا ما م ٫بن شيخ فكن كر مك

20141010_124223

 

و ء ،  ــ كر مك  ابر هيم  ، ابن  شيخ،  فكن ك 

kara3 

  ــ كر مك  ابر هيم  ، ابن  شيخ،  فكن كرمك 

 ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م  

  I14041 1 Cambidion   2016                      Image 015-copie-1  II   Micah-macouqui esthon 2016

 

 W         S          B         T      G         L      M             S       B        T       G        L        M        W

  1        2         3          4          5         6     7           1        2        3        4        5        6        7   

  8        9         10       11        12      13    14          8        9        10      11     12       13      14

  15     16       17       18        19       20    21          15      16      17      18     19       20      21

  22     23       24       25        26       27    28          22      23      24      25      26      27      28

  29                                                                         29      30

 

Image 001

 

 

 

III/ Micah 2016        IV  Image-024-copie-1.jpgDomguihi-Macouhon  2016

 

 T          G       L           M      W            S      B                L         M         W       S-        B        T        G

  1         2          3         4        5            6      7              1        2        3         4        5          6         7

  8         9          10        11    12        13     14               8        9        10      11      12       13      14

  15      16        17       18      19        20     21              15       16     17      18      19        20      21

  22      23        24       25      26        27     28              22       23      24      25      26       27       28

  29     30                                                                              29     30   

  V/14041Domba-fuifuho2016                             VI 58 carte CI[1]/Domguihi2016     

 

M         W        S        B        T         G        L                 S       B         T          G       L      M       W      

  1         2        3         4       5           6       7               1        2      3          4         5       6        7

  8         9        10      11     12         13     14               8        9      10       11      12     13       14

  15       16     17       18     19        20     21               15      16    17       18      19     20         21

  22       23     24      25     26         27     28               22      23    24       25       26    27         28

  29       30                                                                  29     

  VII  /14041Domguih-Lbas 2016                          VIIINouvelle image021/Naigai-calo 2016                                   

 

 B        T         G         L       M          W        S             G         L          M       W         S        B        T             

  1        2           3         4       5          6       7              1        2         3         4           5       6        7

  8        9          10      11      12       13      14             8        9        10        11       12      13       14

  15     16         17      18      19       20       21           15      16       17        18       19      20       21

  22     23         24       25      26      27       28           22      23        24       25       26      27       28

  29      30                                                                 29      30   Naigai-calo  2017

  IX 14041 Domas 2016                              X Nouvelle image034/jumainin-Macouhon 2016    

 

 M       W       S         B       T        G        M              S        B        T       G        L       M       W 

  1        2        3        4        5        6       7               1       2        3       4       5        6        7        

  8         9        10      11      12      13    14              8      9       10     11      12      13      14

  15       16       17      18      19     20    21             15      16     17    18        19      20      21

  22       23       24      25       26    27     28            22      23     24      25       26      27      28

  29       30  DOMBAS-CALO                                     29

  

 XI14041 Jumainin2017                                    XIINouvelle image033X/ Cammidion -macouhon   2017    

  B        T        G        L        M       W       S                    T       G          L         M        W        S          B   

 1        2        3         4       5        6        7                    1        2          3         4        5        6         7

 8       9       10       11      12      13       14                  8         9         10       11      12      13       14

 15     16     17        18      19      20      21                 15       16       17       18      19       20      21

 22     23     24       25       26     27      28                  22      23       24        25      26       27      28

 29     30  &nbs                                                          29

 http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l

La règles du jeux les noms   des jour et la semaine est simples .

Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre

semenes  au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad

vaquanses ,

B    T    G    L    M    W    S

T                                     B

G                                     T

L                S                   G    

M                                     L 

W                                    M 

S     B    T    G    L    M    w

ـ و عينة  ا سر الكمل بى نظر ة

 ibrahima-iya75

Posté par IWAI à 14:28 - - Commentaires [0]
Tags :

L'HOMMES

KNKOROGO

 L'HOMME SUR L'HOMME VIVENT LHOMME INCONUES L'HOMME PURIFIER  L'HOMME DES PLANETES ,PURITE BIO LOGIE HUMEIN ,DES PLANETE L'HOMMECONU   L'HOMME CONFIANT .L'HOMMES DIGNES DES COVITION

L'HOMME N'EST PAS, EN COR PRES POUR DE CHIFRES SI QUEL COTE DE L'OSDENT  OU L'ORIENT   DE NOTRES PLANETE

NOUS  PREFERONT NOS RIALTER QUE SOIONT  FACE A UNE ETAIRNELS  VOLES JUS QU  AUX EXPAICES VIVANT

-DE FORME HUMEIN . RIENT DE CACHER CAR LE MONDES EST OUVERT , NOS LIMITES A SEJOUR  EST  ANCOR -PLUS LAGES  

 

بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي 

kara3 

 ــ كر مك  ابر هيم  ، ابن  شيخ،  فكن كرمك 

ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م  

 I14041 1 Cambidion  2016                             Image 015-copie-1  II   Micah-macouqui  2016

 W         S          B         T        G        L       M            S       B        T         G        L        M       W

 1        2         3          4          5         6     7            1        2        3        4        5        6        7   

 8        9         10       11        12      13    14           8        9        10      11     12       13      14

 15     16       17       18        19       20    21          15       16      17      18     19       20      21

 22     23       24       25        26       27    28          22      23      24      25      26      27      28

 29                                                                        29      30

Image 001

 

III/ Micah 2016              IV  Image-024-copie-1.jpgDomguihi-Macouhon  2016

 

 T          G         L          M      W          S       B           G        L        M         W       S          B       T

 1         2          3         4        5            6    7            1        2        3         4        5          6       7

 8         9         10       11      12        13     14          8        9        10      11      12       13      14

 15      16        17       18      19       20       21          15       16     17      18      19        20      21

 22      23        24       25      26        27     28          22       23      24      25      26       27       28

 29                                                                           29       30   

 V/14041Domba-fuifuho2016                             VI 58 carte CI[1]/Domguihi2016     

       W        S        B        T         G          L                S       B         T          G       L      M        W     

         2        3         4       5           6       7               1        2      3          4         5       6        7

 8         9        10      11     12         13     14               8        9      10       11      12     13       14

 15       16     17       18     19        20     21               15      16    17       18      19     20         21

 22       23     24      25     26         27     28               22      23    24       25       26    27         28

 29       30                                                                  29     

 VII  /14041Domguih-Lbas 2016                          VIIINouvelle image021/Naigai-calo 2016                                   

 B        T         G         L       M           W       S             G         L         M       W         S          B        T            

 1        2           3         4       5          6       7              1        2         3         4           5       6        7

 8        9          10      11      12       13      14             8        9        10        11       12      13       14

 15     16         17      18      19       20       21           15      16       17        18       19      20       21

 22     23         24       25      26      27       28           22      23        24       25       26      27       28

 29      30                                                                 29      30  2016

 IX 14041 Domas 2016                              X Nouvelle image034/jumainin-Macouhon 2016   

M         W        S         B       T        G      L                S        B        T       G        L      M        W

 1         2        3        4        5        6      7                1       2        4       5        6        7        8 

 8         9        10      11      12      13    14              8       9       10     11      12      13      14

 15       16       17      18      19     20    21             15      16     17    18        19      20      21

 22       23       24      25       26    27     28            22      23     24      25       26      27      28

 29       30  DOMBAS-CALO                                     29

 XI14041 Jumainin2017                                    XIINouvelle image033X/ Cammidion -macouhon 2017    

 B        T        G        L        M       W         S                  G          L          M      W        S        B          T   

 1        2        3         4       5        6        7                    1        2          3         4        5        6         7

 8       9       10       11      12      13       14                  8         9         10       11      12      13       14

 15     16     17        18      19      20      21                 15       16       17       18      19       20      21

 22     23     24       25       26     27      28                  22      23       24        25      26       27      28

 29     30  &nbs                                                          29

 http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l

La règles du jeux les noms   des jour et la semaine est simples .

Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre

semenes  au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad

vaquanses ,

B    T    G    L    M    W      S

                                    B

G                                     T

L                                  G    

M                                     L 

W                                    M 

S     B       G    L    M    w

ـ و عينة  ا سر الكمل بى نظر ة

 ibrahima-iya75

 

Posté par IWAI à 18:06 - - Commentaires [0]
Tags :